Traditionele Uileborden ontwerpen

Uileborden komen in velerlei verschijningen voor in Friesland en ook daarbuiten. De traditionele Uileborden ontwerpen in Friesland zijn verschillend per regio.

Typen Uileborden Friesland

uileborden typen Er wordt onderscheid gemaakt in zes typen uileborden, die in zes verschillende delen van Friesland voorkomen. Deze pagina geeft een overzicht van deze typen uileborden met hun speciale kenmerken naar regio:

  1. De Bouwhoek
  2. Westergo
  3. Hennaarderadeel
  4. Midden-Friesland
  5. De Wouden
  6. De Zuidwesthoek

Uileborden De Bouwhoek

bouwhoek uilebord Het uilebord van de noordelijke kleistreken met de in verhouding tot de breedte van het uilebord lange makelaar; opgewerkt en sierlijk.

Uileborden Westergo

westergo uilebord Het uilebord van Westergo: evenredig van vorm en verhouding met een opengewerkt rad. De zwanen hebben een halslint.

Uileborden Hennaarderadeel

Hennaarderadeel uilebord Het uilebord van Hennaarderadeel: de makelaar is bekroond met het voor de type uilebord zo kenmerkende 'mannetje'.

Uileborden Midden-Friesland

midden friesland uilebord Het uilebord van Midden Friesland: de makelaar is aan weerszijden versierd met palmtakken.

Uileborden De Wouden

de wouden uilebord Het uilebord van de Friese Wouden, de Legean (streek Irnsum-Sneek) en hier en daar ten zuiden van Leeuwarden: in de opengewerkte makelaar is een kelk-vorm verwerkt.

Uileborden De Zuidwesthoek

zuidwesthoek uilebord Het uilebord van de Zuidwesthoek: met het typerende 'harp'-motief en het in het vlieggat uitgezaagde vogeltje-kijkt-om.


Uileborden uilebord


Uileborden vakfederatie
Batema Rietdekkersbedrijf - De Haleweg 35 - 9104 DD Damwoude - Tel 0511 425 672 - GSM 06 10 339 469 - info@uileborden.net